BPW develops the professional, business and leadership potential of women on all levels through advocacy, mentoring, networking, skill building and economic empowerment programs and projects around the world.

BPW International zajmuje się rozwijaniem potencjału zawodowego i kierowniczego kobiet na wszystkich poziomach poprzez doradztwo,kształcenie,mentoring,nawiązywanie kontaktów, budowanie umiejętności oraz programami mającymi na celu wzmocnienie pozycji ekonomicznej  kobiet i projektami na całym świecie.

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women stawia sobie za cel:

–  działać w interesie kobiet aktywnych zawodowo i popierać podjęte przez nie inicjatywy

–  osiągać wysoki poziom zawodowy 

–  dopingować i zachęcać kobiety do aprobującego wypełniania obowiązków wobec społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowej

–  zachęcać kobiety i dziewczęta do:  nauki, zdobywania wyższego wykształcenia i doskonalenia zawodowego, wykorzystywania doświadczenia zawodowego dla dobra innych na równi z dobrem własnym

–  podejmować prace w kierunku zrównania możliwości i pozycji kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju 

–  upowszechniać przyjaźń, współpracę i zrozumienie między kobietami aktywnymi zawodowo 

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women należy do Światowej Federacji Klubów BPW – International Federation of Business and Professional Women – jednej z najstarszych na świecie organizacji kobiecych, która zrzesza obecnie 250 tys. członkiń.

W Europie działa w BPW 20 tysięcy aktywnych zawodowo kobiet a w Polsce ponad 100.

Członkinie BPW mają swoje przedstawicielki w najważniejszych światowych organizacjach UNESCO, UNIDO, UNICEF, WHO.

Dwie przedstawicielki BPW wchodzą w skład European Women Lobbing.

Zaufali nam

Organizacje i firmy, z którymi miałyśmy przyjemność działać
Dress for Success

Dress for Success

Misją organizacji Dress for Success jest działanie na rzecz niezależności finansowej kobiet pokrzywdzonych przez los, długotrwale bezrobotnych poprzez zapewnienie im stroju do pracy, wsparcia oraz możliwości rozwoju zawodowego, które mają im pomóc dobrze prosperować w życiu zawodowym i prywatnym.

Business & Prestige

Business & Prestige

Business & Prestige to ogólnopolski portal dla kobiet biznesu, stworzony, by być bliżej nich, pomagać im w swych działaniach i pokazywać ich sukcesy. To miejsce, gdzie pasja łączy się z inspiracją, wiedza z biznesem, współdziałanie ze wsparciem, a eksperckość z doświadczeniem.

American Systems

American Systems

Firma związana z oprogramowaniem. Ideą naszej firmy jest świadczenie usług, które zapewnią Państwu wyższy komfort pracy. Swą działalność opieramy na partnerskich stosunkach i indywidualnym traktowaniu naszych Klientów. Dążymy do tego, aby nasi Klienci darzyli nas pełnym zaufaniem.

Nasze działania

Tutaj przeczytasz artykuły o naszych działaniach.
Nasze działania

Skrzypce dla Amelii

W dniu 17 lutego o godz. 12-tej w południe w Sali Białej UM w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Amelii Maszońskiej czeku na kwotę 15 300 zł jako uwieńczenie ogólnopolskiej akcji klubów LION’S pt. „Skrzypce Czytaj więcej…

Kluby BPW

Walny Zjazd polskiej federacji BPW

Walny zjazd wyborczy Polskiej Federacji Klubów BPW odbył się w Novotelu 18 listopada 2017 roku. Po przedstawionych sprawozdaniach poszczególnych klubów oraz federacji nastąpiły wybory do Zarządu Federacji. Prezydentem Polskiej Federacji została ponownie wybrana Katarzyna Bekasiak. Czytaj więcej…