Dnia 19 marca 2016 roku w Restauracji „Lokomotywa” w Puszczykowie odbył się Walny Zjazd Polskiej Federacji Klubów BPW połączony z ogłoszeniem Dnia Równej Płacy na rok 2016 oraz Uroczystą Ceremonią Zapalania Świec.
 
W Zjeździe wzięły udział członkinie 3 klubów: BPW POZNAŃ, BPW POZNAŃ EAST-WEST oraz BPW JAROCIN.
Część oficjalną Walnego Zgromadzenia prowadziła Prezydentka Polskiej Federacji Klubów BPW – Katarzyna Bekasiak przedstawiając bieżącą sytuację kobiet w Polsce, zamierzenia, plany i działania Federacji na najbliższą przyszłość. Po sprawozdaniach klubów i federacji oraz dyskusji zakończono Walne zebranie członkiń.
 Europosłanka do Parlamentu Europejskiego dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przedstawiła członkiniom BPW oraz zaproszonym Gościom działania Komisji ds Praw Kobiet I Równouprawnienia (FEMM). Rzecznik Policji Poznańskiej Andrzej Borowiak przedstawił ciekawą prezentację nt. przemoc wobec kobiet oraz bardzo pouczający, a zarazem wstrząsający film .
Ramy czasowe ograniczały możliwość dalszej dyskusji i umówiliśmy się na następne spotkanie w niedługim czasie z przedstawicielem Policji i p. Agnieszką Kozłowską-Rajewicz.
Beata Grudzińska wraz z Małgorzatą Jaśkiewicz omówiły EPD na rok 2016. Patrz: Komunikat na stronie Federacji.
Największym świętem w BPW jest coroczna Ceremonia Zapalania Świec. Zapalane świece symbolizują ambicje i starania kobiet reprezentujących BPW na całym świecie. Zapalając świece za członkinie na wszystkich kontynentach sprawiamy, że i one zapalają świece za BPW POLSKA. Przywołujemy Federacje, stowarzyszone kluby, pojedyncze członkinie w poszczególnych krajach.
Ostatnią świecę – Świecę PRZYSZŁOŚCI zapaliła Joanna Bogielczyk, mama dwójki dzieci i trzeciego za moment.
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiejnocy złożyłyśmy sobie życzenia wielkanocne, po których restauracja LOKOMOTYWA zaprosiła nas na uroczystą kolację.

Dodaj komentarz