XXIX Kongres Federacji Międzynarodowej Business & Professional Women (BPW) odbył się w Kairze w dniach od 23-27 października 2017 roku pod patronatem Prezydenta Egiptu .

Ten spektakularnie zorganizowany Kongres odbywał się w Mena House Hotel pod hasłem:” Making a Difference through Leadership and Action” – „Wprowadzanie zmian dzięki Przywództwu i Działaniu”
Na nową kadencję 2017 – 2020 Prezydentką Międzynarodowej Federacji BPW została wybrana Dr. Amany Asfour – znana  od wielu, wielu lat – aktywnie działająca na rzecz kobiet i BPW. (na zdjęciu piąta osoba od prawej strony).
Hasłem przewodnim tej prezydentury jest: “Empowering Women to realize Sustainable Development Goals (SDGs)” – “Wzmacnianie Kobiet w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Polska Federacja Klubów BPW przesłała gratulacje nowo wybranemu Zarządowi. Niestety nie brałyśmy udziału w tym wydarzeniu.
Koordynatorką BPW Europe została wybrana lubiana przez nas Włoszka Pinella Bombacci , poprzednio sekretarz ECC.  (trzecia od lewej)  Gratulacje!