Walny zjazd wyborczy Polskiej Federacji Klubów BPW odbył się w Novotelu 18 listopada 2017 roku.

Po przedstawionych sprawozdaniach poszczególnych klubów oraz federacji nastąpiły wybory do Zarządu Federacji.

Prezydentem Polskiej Federacji została ponownie wybrana Katarzyna Bekasiak.

Pozostałe role w BPW Polska:

– p. Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard – Vice Prezydent kierująca kampanią Women on Boards

– p. Beata Grudzińska – Vice Prezydent kierująca kampanią Equal Pay

– p. Maria Przybylak – członek Zarządu

– p. Ilona Kufel – Skarbnik

– p. Bernadeta Ratajczak – Sekretarz

 

Zgodnie ze Statutem Federacji BPW w skład Zarządu wchodzą także : Past Prezydent Federacji oraz Prezydentki Klubów.

Zarpaszamy to zapoznania się z programem Zjazdu: Program_Zjazdu_2017

 

Program Zjazdu