Tradycyjnie przed Swiętami Bożego Narodzenia Zarząd Polskiej Federacji Klubów zaprasza na spotkanie wigilijne.

W tym roku dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń , śpiewanie kolęd odbyło się 19 grudnia w Novotelu nad Maltą w Poznaniu.
W tym uroczystym spotkaniu brały udział członkinie wszystkich klubów BPW w Polsce oraz zaproszeni Goście.
Prezydentka Federacji Katarzyna Bekasiak prowadziła to spotkanie. Założycielka BPW w Polsce -sędzia Sylwia Zapalska złożyła także piękne życzenia.
Prezydentka nowopowstałego Klubu BPW POSNANIA Iwona Paszkowska przedstawiła swoje członkinie oraz nowe kandydatki do tego klubu.
Wsród obecnych na sali było dużo młodych kobiet zainteresowanych działaniami BPW. Znalazł się również czas na wspomnienia i rozmowy.