BPW EAST-WEST

Business and Professional Women’s Club of Poznań East-West

Adres do korespondencji
ul. Starowiejska 10
61-664 Poznań
email: klub.east-west@bpw-poland.org

Zarząd Klubu kadencji 2015-2018

Prezydent – Elżbieta Kuklińska
I Vice Prezydent – 
Bernadeta Ratajczak
II Vice Prezydent – 
Marzena Lenartowicz
Sekretarz – Joanna Bogielczyk
Skarbnik – Krystyna Kasprzak
Członkinie Zarządu – Maria Unierzyska i Krystyna Siwińska
Past Prezydent – 
Agata Olbromska-Brońska

Stowarzyszenie Business and Professional Women’s Club of Poznań East-West powstało w 1992 roku i obecnie zrzesza ok. 40 kobiet. Członkiniami Klubu są kobiety, które prowadzą własne przedsiębiorstwa, pracują na własny rachunek i pracują na odpowiedzialnych stanowiskach. 
Klub rokrocznie funduje stypendia dla uzdolnionych kobiet. Wspiera finansowo matki samotnie wychowujące dzieci. Organizuje dla dzieci wakacje i zbiórki odzieży. 
Od początku działalności Klub stara się poprzez szkolenia i spotkania z wybitnymi profesjonalistami podnosić wiedzę członkiń Klubu w zakresie komunikacji społecznej, podatkowej polityki państwa, polityki równych szans kobiet i mężczyzn a także asertywności i ochrony zdrowia kobiet. 
W 1996 roku Klub założył w Poznaniu Biuro do Spraw Kobiet, które prowadzi działalność doradczą z zakresu prawa i medycyny oraz wspiera kobiety, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
Klub jest też widoczny w działaniach Poznańskiej Przedwyborczej Koalicji Kobiet. 
Od kilku lat wspólnie z drugim poznańskim klubem BPW Poznań, który powstał w 1990 roku organizuje konferencje, które tematami nawiązują do aktualnych wydarzeń politycznych państwa, do wyborów parlamentarnych i integracji Polski z Unią Europejską. 
Członkinie BPW Poznań East-West aktywnie uczestniczą w głównych kongresach federacji światowej i europejskiej. Utrzymują stały kontakt z władzami federacji światowej i europejskiej. 
Wspólnie z klubem BPW Poznań nawiązałyśmy współpracę, na zasadzie „Twinning”, z klubami BPW w Erfurcie i Getyndze. 
W naszych działaniach staramy się propagować idee BPW i zachęcać do tworzenia nowych klubów. W myśl tej idei powstała Filia Klubu BPW East – West Poznań w Lublinie, gdzie pełnomocnikiem federacji jest Elżbieta Zdanowicz.
W styczniu 2009 roku objęłyśmy patronatem honorowym program „Rok Ambitnych Kobiet” prowadzony przez Centrum Psychokreacji Biznesowej oraz Salon Wrocławski. Akcja dedykowana jest wszystkim kobietom, które mają ambitne plany realizacji siebie, swoich pragnień i pasji, poprzez udostępnienie im profesjonalnych narzędzi i metod pomocnych w promocji i kreowaniu wyjątkowych pomysłów. 
Bądźmy w kontakcie!

Katarzyna Bekasiak, President of Polish Federation of Business & Professional Women (BPW)

+48 604 24 17 33
federacja@bpw-poland.org

 

DANE STOWARZYSZENIA:

61-664 Poznań, ul. Starowiejska 10, Polska, KRS 0000219138, NIP 972087701