BPW JAROCIN

Klub Business and Professional Women Jarocin

Adres do korespondencji
ul. Golska 36
63-233 Jaraczewo
email: klub.jarocin@bpw-poland.org

Zarząd Klubu kadencji 2008-2011
Prezydent – Wiesława Biegun
Vice Prezydent – Jolanta Mejzińska
Sekretarz – Dorota Andrzejewska
Skarbnik – Anna Jankowska
Członkini Zarządu – Małgorzata Stankiewicz

Stowarzyszenie Klub Business and Professional Women Jarocin powstało w 2005 roku. Zrzesza 15 członkiń. W naszym gronie są kobiety różnych zawodów.

Celem naszego Stowarzyszenia jest: 
•    działać w interesie kobiet aktywnych zawodowo i popierać podjęte przez nie inicjatywy, 
•    osiągać wysoki poziom zawodowy, 
•   dopingować i zachęcać kobiety do aprobującego wypełniania obowiązków wobec społeczności lokalnej, narodowej, międzynarodowej, 
•    zachęcać kobiety i dziewczęta do nauki, wykorzystania doświadczenia zawodowego, 
•    podejmować prace w kierunku zrównania pozycji kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju, 
•    upowszechniać przyjaźń, współpracę i zrozumienie między kobietami aktywnymi zawodowo, 
•    prowadzić działalność charytatywną. 
Największą naszą dotychczasową inicjatywą była realizacja w 2006 roku programu profilaktycznego pod hasłem „Wybierz życie„. Zorganizowałyśmy na terenie powiatu jarocińskiego cykl spotkań, na których mieszkanki zapoznały się z prelekcją multimedialną przygotowaną przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Raka Szyjki Macicy. 
Złożyłyśmy też wniosek do konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA. W ramach projektu „Jak kobieta kobiecie …” chciałyśmy otworzyć punkt informacyjny dla kobiet. Miało być to miejsce, w którym każda kobieta otrzymałaby poradę prawną, informacje o tym jakie wsparcie niosą za sobą instytucje znajdujące się w strukturach gminy i powiatu oraz pomoc psychologa. Niestety projekt nie otrzymał dofinansowania.
W 2008 roku nawiązałysmy współpracę z Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie. Przedmiotem współpracy było doradztwo, na bazie własnych doświadczeń, w wyborze kierunku studiów oraz wspieranie finansowe zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji finansowej.
Nawiązałyśmy również współpracę z członkami klubu LIONS CLUB w Jarocinie oraz ze Stowarzyszeniem Unii Wielkopolan. 

Bądźmy w kontakcie!

Katarzyna Bekasiak, President of Polish Federation of Business & Professional Women (BPW)

+48 604 24 17 33
federacja@bpw-poland.org

 

DANE STOWARZYSZENIA:

61-664 Poznań, ul. Starowiejska 10, Polska, KRS 0000219138, NIP 972087701