BPW POZNAŃ

Business and Professional Women Poznań

Adres do korespondencji

ul Śniegockiego 5
60-681 Poznań
email: klub.poznan@bpw-poland.org

Zarząd Klubu kadencji 2013-2016
Prezydent – Anna Kareńska
Vice Prezydent – Ewa Baszkowska
Sekretarz – Grażyna Michałek
Skarbnik – Anna Boruczkowska
Członek Zarządu – Mirosława Stryjska

Stowarzyszenie Business and Professional Women Poznań powstało 25 kwietnia 1990 roku jako pierwszy klub BPW w tej części Europy. Nasze główne cele statutowe to działalność na rzecz kobiet aktywnych zawodowo i popieranie podjętych przez nie inicjatyw, działalność na rzecz równych szans i możliwości dla kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, społecznym i politycznym oraz działalność na rzecz zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach decyzyjnych. Członkiniami BPW są kobiety, które prowadzą własne firmy, wykonują wolne zawody i pracują na odpowiedzialnych stanowiskach. 
Od początku działalności staramy się poprzez szkolenia i spotkania z wybitnymi profesjonalistami podnosić swoją wiedzą z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn, ochrony zdrowia kobiet, komunikacji społecznej, polityki podatkowej państwa. 
Z inicjatywy Luz Mariny Kennedy – prezydentki klubu od roku 1993 nadajemy tytuł kobiety roku wybitnej osobowości, która osiągnęła sukces zawodowy i jest widoczna w działaniach społecznych. Naszymi KOBIETAMI ROKU BPW Poznań były: Ewa Wycichowska, Jadwiga Rotnicka, Agnieszka Duczmal, Krystyna Kaszuba, Krystyna Wechmann, Iza Gustowska, Gabriela Gorzan, Wiesława Ziółkowska, Magda Kwiatkiewicz, Halina Sroczyńska, Jolanta Kwaśniewska, Wanda Błeńska, Krystyna Feldman, Barbara Sadowska. Od wielu lat wyróżniamy stypendiami młode wybitnie utalentowane muzycznie uczennice poznańskich liceów muzycznych. 
Od 1997 roku, od kiedy prezydentkami Federacji Krajowej BPW są Poznanianki, współpracujemy z drugim poznańskiem klubem BPW East-West. Od kilku lat jesteśmy widoczne w działaniach Przedwyborczej Koalicji Kobiet, apolitycznego porozumienia stowarzyszeń kobiecych wspierających i promujących kobiety w kampaniach wyborczych do parlamentu polskiego, europejskiego i do samorządu lokalnego. Ta działalność przynosi konkretne efekty w postaci większej liczby poznanianek w parlamencie i samorządzie miasta (jedna z naszych członkiń Iza Kalinowska została wybrana radną). Jesteśmy współorganizatorkami licznych konferencji poświęconych sprawom kobiet: Droga kobiet do sukcesu (Postolice 1998), Dyskryminacja kobiet w dziedzinie zdrowia (Poznań 2000), Kobieta w wyborach parlamentarnych (Poznań 2001), w 2002 roku w Kazimierzu nad Wisłą zorganizowałyśmy konferencję „Promowanie równości płci w Unii Europejskiej” z udziałem Izabeli Jarugi – Nowackiej i Danuty Waniek, która zaprosiła nas do włączenia się w akcje prowadzone przez „Komitet Europa jest wśród nas” mające na celu wspieranie procesu integracji Polski z Unią Europejską. W maju i czerwcu 2003 razem z BPW East-West pod hasłami „Kobiety za Unią”, „Unia dla kobiet”, „Kobiece tak dla integracji” organizowałyśmy plakatowe akcje uliczne, koncert muzyczny, dwie konferencje, pokaz mody – Integracja w modzie. 
Byłyśmy także widoczne w akcji przedreferendalnej organizowanej przez UAM.
Poznańskie kluby BPW reprezentowane przez Federację Krajową brały udział w projekcie, który powstał w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z inicjatywy BPW i Urzędu Miasta Poznania w tzw. partnerstwie lokalnym jako wzmocnienie organizacji kobiecych i zainicjowanie nowej formy współpracy z władzami miasta Poznania. Projekt „Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu poznańskiego” wprowadził na poznański rynek pracy innowacyjną formę usług doradczo-szkoleniowych adresowanych do kobiet Poznania i powiatu poznańskiego. Głównym celem projektu był wzrost uczestnictwa kobiet w życiu zawodowym i społecznym, zdobywanie przez kobiety nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, godzenie życia rodzinnego i zawodowego, zwiększenie liczby kobiet prowadzących własne przedsiębiorstwa, podniesienie świadomości pracodawców na rzecz zatrudniania kobiet. 
Bądźmy w kontakcie!

Katarzyna Bekasiak, President of Polish Federation of Business & Professional Women (BPW)

+48 604 24 17 33
federacja@bpw-poland.org

 

DANE STOWARZYSZENIA:

61-664 Poznań, ul. Starowiejska 10, Polska, KRS 0000219138, NIP 972087701