BPW WARSZAWA

 
BPW Club Association – Warsaw
KRS:0000419113
 
Adres do korespondencji:
ul. Sobczaka 58
01-492 Warszawa
 
Zarząd Klubu kadencji 2012-2017
Prezydent – Mariola Żak
I V-ce Prezydent – Beata Katarzyna Jędryka
II V-ce Prezydent – Aneta Nowakowska – Krystman
Członek Zarządu – Teresa Piatczyc – Jachimowska
 
Zespoły Organizacyjne
Przewodnicząca Zespołu d.s. Rozwoju – Aneta Nowakowska – Krystman
e-mail: bpw.warsaw.rozwoj@akademos.edu.pl
Przewodnicząca Prezydium Rady Statutowej – Mirosława Jarzyńska
Sprawy członkowskie – Urszula Kotz
e-mail: bpw.warsaw.czlonkostwo@akademos.edu.pl 
 
BPW Club Association Warsaw został założony w 2012 roku, z inicjatywy Marioli Żak, wieloletniej członkini jednego z pierwszych Klubów BPW w Polsce, Klubu w Warszawie, działajacego w latach 1990 – 2010.
Podejmujemy inicjatywy prowadzące do skutecznego wpływu kobiet na kształtowanie sfery publicznej, gospodarki, edukacji, kultury, jakości życia codziennego.
Aktualnie (XI.2012) rozpoczynamy realizację projektu PROFESSIONAL WOMEN XXI. Pierwszym elementem jest cykl konferencji „PROFESSIONAL WOMEN XXI – SCIENTIFIC CONFERENCE” organizowany wspólnie z uczelniami wyższymi i pracownikami nauki. Rozpocznie go Konferencja Inaugurujšca „FEMINIZM XXI” zaplanowana na połowę roku 2013. 
Członkami Klubu są kobiety będące m.in. pracownikami naukowymi i dydaktycznymi uczelni, właścicielki firm, kobiety na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Wiele z nas działa aktywnie w różnych organizacjach społecznych, jak np. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, Wojewódzka Rada NFZ, związki pracodawców, Izba Pielęgniarska. 
Działamy w systemie projektowo – zadaniowym, z określonymi, przez zainteresowaną grupę, celami.
Nasze spotkania nie mają więc charakteru regularnych posiedzeń. Dostosowujemy je do potrzeb projektów.
Centrum Oświatowe Akademos oddało nam do dyspozycji pomieszczenia w swojej siedzibie na Warszawskim Bemowie. Możemy w nich prowadzić spotkania, szkolenia czy konferencje.
20 listopada 2012 BPW CAW podpisało porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Bądźmy w kontakcie!

Katarzyna Bekasiak, President of Polish Federation of Business & Professional Women (BPW)

+48 604 24 17 33
federacja@bpw-poland.org

 

DANE STOWARZYSZENIA:

61-664 Poznań, ul. Starowiejska 10, Polska, KRS 0000219138, NIP 972087701